Ceza Hukuku kategorisinde tarafından
3-Suça sürüklenen çocuk 'ın üzerine atılı Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçunu işlediği anlaşıldığından, suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, suça sürüklenen çocuğun kastının ağırlığı göz önünde bulundurularak eylemine uyan TCK'nın 245. maddesi gereğince takdiren 3 YIL HAPİS VE 5 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Suça sürüklenen çocuğun fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş olup 15 yaşını doldurmamış olduğu anlaşıldığından, TCK'nın 31/2 maddesi gereğince verilen cezadan 1/2 oranında indirim yapılarak 1 YIL 6 AY HAPİS VE 2 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Suça sürüklenen çocuğun, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak TCK'nın 62. maddesi gereğince verilen cezadan takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 1 YIL 3 AY HAPİS VE 1 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Suça sürüklenen çocuğa verilen 1 gün adli para cezasının, TCK'nın 52/2. maddesi gereğince suça sürüklenen çocuğun kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak bir gün karşılığı takdiren 20 TL'den paraya çevrilerek, suça sürüklenen çocuğun 20-TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Suça sürüklenen çocuğa verilen adli para cezasının miktarı gözetilerek takdiren mehil verilmesine veya taksitlendirilmesine yer olmadığına,
Suça sürüklenen çocuğun daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin bulunmaması, yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkememizde kanaat oluşması, atılı suçun işlenmesi ile oluşan zararın giderilmiş olması nazara alınıp suça sürüklenen çocuğun kabulü de dikkate alınarak, CMK'nın 231/6. maddesinde belirtilen yasal koşullar oluştuğundan, CMK'nın 231/5. maddesi gereğince, suça sürüklenen çocuk hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
CMK'nın 231/7 inci maddesi hükmü uyarınca, açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde, mahkûm olunan hapis cezasının ertelenmesine ve seçenek yaptırımlara çevrilmesine YER OLMADIĞINA (CMK 231/11 inci maddesi hükmü saklı olarak),
CMK'nın 231/8. maddesi ve 5395 sayılı ÇKK'nun 23. maddesi uyarınca, suça sürüklenen çocuğun, herhangi bir denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaksızın, ÜÇ YIL SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA,  BU KARARIN ANLAMI NEDİR LÜTFEN SÖYLEYİN

Avukat mısınız? Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

İlgili sorular

...